Stranice s ključnom riječi: program

O programu
Evidpro će pojednostavniti način na koji vodite evidencije i pratite zakonske obveze iz zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole.
Kategorije: evidpro, vođenje evidencija
Ključne riječi: o programu, evidpro, vođenje, evidencije, zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša, sanitarna kontrola, svakodnevne obveze

Evidpro - vođenje obveza
Evidpro je program koji olakšava i pojednostavljuje vođenje zaštite na radu i ostalih zakonskih obveza. Uz Evidpro pratite rokove, troškove i dokumentaciju.
Kategorije: evidpro, program, vođenje
Ključne riječi: evidpro, program, vođenje, evidencije, zakonske obveze, zaštita na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša, sanitarna kontrola

Objave s ključnom riječi: program

Evidpro i Zakon o zaštiti osobnih podataka
Pitanje zaštite osobnih podataka aktualno je i vrlo važno. Kod vođenja poslova zaštite na radu osobni podaci su nužni. Kako ih zaštititi?
Kategorije: sigurnost, evidpro
Ključne riječi: evidpro, program, evidencije, zaposlenici, zaštita na radu, osobni podaci, sigurnost

Evidpro nagrađen brončanom plaketom
Softversko riješenje Evidpro nagrađeno je brončanom plaketom na međunarodnom sajmu inovacija Arca 2015.
Kategorije: novosti, Evidpro nagrađen brončanom plaketom
Ključne riječi: brončana plaketa, brončana nagrada, evidpro, programsko rješenje, zaštita na radu