EVIDPRO - vođenje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole / Zaštita okoliša

Vođenje evidencije zaštite okoliša

Modul zaštite okoliša pruža Vam mogućnost vođenja evidencija i praćenje rokova iz zaštite okoliša za:

 • mjerenja emisija iz stacionarnih izvora
 • prijave Agenciji za zaštitu okoliša,
 • prijave u Registar onečišćivača okoliša,
 • predaje Plana gospodarenja otpadom,
 • predaje Očevidnika o opasnim kemikalijama,
 • predaje EHOS obrasca,
 • predaje godišnje bilance opasnog otpada i opasnih kemikalija.

Osim navedenog, u Evidprou možete i izraditi sljedeće obrazce:

 • ONTO (sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom NN 23/14)
 • ONTOBA, ONTOU, ONTOG
 • EHOS
 • PL-PPO
 • PL-SPO
 • PL-O
 • PGO-PO

Uz svaki modul moguće je voditi evidencije i o zaposlenicima i poslovnicama, izrađivati izvještaje važećih i nadolazećih obveza i raditi pregled troškova ispunjenja dosadašnjih obveza što olakšava planiranje budućih financijskih izdataka i prikupljanje ponuda.


Kategorije: zaštita okoliša, vođenje evidencija, evidpro

Ključne riječi: evidpro, vođenje evidencija, zaštita okoliša, vođenje zaštite okoliša, pregled troškova