EVIDPRO - vođenje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole / Zaštita na radu

Vođenje evidencija zaštite na radu

Evidpro će vođenje evidencija zaštite na radu za Vašu tvrku unaprijediti na sasvim novu razinu. Osobe zadužene za provođenje i nadzor mjera zaštite na radu (poslodavci i ovlaštenici poslodavaca te zaposleni stručnjaci zaštite na radu) imat će uvid u sve obveze na razini odjela, poslovnice ili kompletne tvrtke. Praćenje rokova isteka važećih dokumenata, pregled postojeće dokumentacije i kontrola arhiviranja dokumenata olakšat će i vođenje i suradnju s inspektorima zaštite na radu. 

Modul vođenja zaštite na radu obuhvaća praćenje evidencija za:

 • sve vrste osposobljavanja,
 • ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima,
 • ispitivanja radnog okoliša i kemijskih štetnosti,
 • ispitivanja električnih instalacija,
 • ispitivanja učinkovitosti ventilacije,
 • ispitivanja skladišnih regala,
 • valjanost procjene opasnosti i rizika,
 • vježbe evakuacije.

Osim navedenog moguće je pregledavati i izrađivati sljedeću dokumentaciju:

 • EK-1, EK-2, EK-3 obrasce
 • zapisnik o ocjeni praktične osposobljenosti radnika za rad na siguran način
 • obavijest o ozljedi na radu 
 • prijave ozljeda na radu
 • godišnje izvješće o ozljedama
 • prijave gradilišta
 • uputnice za liječničke preglede

Uz svaki modul moguće je voditi evidencije i o zaposlenicima i poslovnicama, izrađivati izvještaje važećih i nadolazećih obveza i raditi pregled troškova ispunjenja dosadašnjih obveza što olakšava planiranje budućih financijskih izdataka i prikupljanje ponuda.


Kategorije: zaštita na radu, vođenje zaštite na radu, vođenje evidencija

Ključne riječi: vođenje zaštite na radu, zaštita na radu, pregled troškova, evidencije, rokovi, evidpro, vođenje evidencija