Vođenje zaštite na radu

Vođenje zaštite na radu

Ugovaranje poslova zaštite na radu na način na koji je do sad rađeno - ugovorima s vanjskom tvrtkom - više nije moguće.

Prema Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu ugovorno vođenje zaštite na radu, način na koji je većina poslodavaca do sad rješavala vođenje poslova zaštite na radu, više nije moguće. Navedena obveza spada u opis poslova poslodavca ili njegovog ovlaštenika za poslodavce s 49 i manje zaposlenih, odnosno u opis poslova zaposlenog stručnjaka zaštite na radu  (ili više njih) ako poslodavac ne ispunjava potrebne uvjete ili ima 50 i više zaposlenih.

Vođenje zaštite na radu

Poslove zaštite na radu za poslodavce s 49 i manje zaposlenih, s objavom izmjena Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, mogu obavljati poslodavac ili njegov ovlaštenik ako ispunjavaju sljedeće uvjete: (I) poslodavac ili ovlaštenik ima uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja (položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili je srednje stručne ili školske spreme s priznatim statusom stručnjaka zaštite na radu ili ima uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu) ili (II) je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu prilikom redovnog školovanja ili (III) ima položen državni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu ili (IV) ima položen majstorski ispit za djelatnost koju obavlja, a koji je obuhvaćao i zaštitu na radu. U slučaju da poslodavac ne ispunjava ove uvjete ili nema djelatnika koji ih ispunjava, a kojeg može imenovati svojim ovlaštenikom mora zaposliti najmanje jednog stručnjaka zaštite na radu I. stupnja.

Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više do uključivo 249 zaposlenih za obavljanje poslova zaštite na radu moraju zaposliti najmanje jednog stručnjaka II. stupnja. Izuzetak su poslodavci kod kojih više od 80% radnih mjesta spada u poslove s malim rizicima, kada mogu zaposliti najmanje jednog stručnjaka I. stupnja.

Poslodavci koji zapošljavaju 250 ili više, do uključivo 499 zaposlenika moraju zaposliti barem jednog stručnjaka II. stupnja i jednog stručnjaka I. stupnja. Na svakih dodatnih 500 zaposlenika poslodavac je obvezan zaposliti dodatnog stručnjaka II. stupnja. Iznimka su poslodavci kod kojih je 80% radnika zaposleno na poslovima s malim rizicima. U tom slučaju poslodavac koji ima između 250 i 499 zaposlenih mora zaposliti minimalno jednog stručnjaka II. stupnja te jednog stručnjaka I. stupnja na svakih daljnjih 500 zaposlenika.

U kojim slučajevima se može ugovoriti vođenje zaštite na radu?

Ugovaranje poslova zaštite na radu s vanjskom, ovlaštenom, tvrtkom dopušteno je samo u slučaju da postoje objektivni i opravdani razlozi:

  • započinjanje obavljana djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,

  • nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,

  • ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,

  • ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja.

Datum: 02. 06. 2015

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, vođenje zaštite na radu, poslovi zaštite na radu, obavljanje poslova zaštite na radu