Novi pravilnici iz zaštite na radu

Novi pravilnici iz zaštite na radu

U Narodnim novinama broj 112/14 objavljena su 4 nova pravilnika koja su na snagu stupila 2. listopada.

U Narodnim novinama broj 112/14 objavljeni su Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu, Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu i Pravilnik o izradi procjene rizika koji su na snagu stupili 2. listopada. Pravilnici donose drugačije propise u odnosu na prethodnike. Pritom treba naglasiti da poslodavci ne moraju revidirati ispitivanja/procjene i osposobljavanja, već se na postojeću dokumentaciju primjenjuju stari Zakon i pravilnici i njihovi rokovi važenja i uvjeti revizije.

Pravne osobe koje pružaju usluge zaštite na radu morat će ishoditi nova ovlaštenja u skladu s novim pravilnicima u roku od 9 mjeseci od objave pravilnika. Ako u navedenom roku ne podnesu zahtjev neće moći pružati usluge zaštite na radu.

Svi koji su položili stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu ili za koordinatora po starim pravilnicima i Zakonu ne moraju ishoditi novo uvjerenje već postojeće će vrijediti i nakon stupanja novog Zakona na snagu.

Uvjerenja i zapisnici o izdani po starom Zakonu o zaštiti na radu prestaju važiti tek kad nastupe okolnosti iz prethodnog Zakona. Na primjer, za ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima to znači da vrijede dvije godine od datuma izdavanja ili dok se ne dogodi kvar/nedostatak zbog kojeg će biti potrebno ponoviti ispitivanje.

Postojeće procjene opasnosti i osposobljavanja za rad na siguran način prestaju važiti kao i uvjerenja o ispitivanju nakon što nastupe propisane okolnosti iz starog Zakona o zaštiti na radu i pratećih pravilnika.

Osposobljavanja poslodavaca i ovlaštenika vrijede i dalje nakon donošenja novog Zakona i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnih ispita.

Datum: 02. 10. 2014

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, procjena rizika, ovlaštenja, osposobljavanja, rad na siguran način, pravilnik, zakon