Novi Zakon o zaštiti na radu

Novi Zakon o zaštiti na radu

Na saborskoj sjednici 30. svibnja donešen je novi Zakon o zaštiti na radu, a na stagu je stupio 20. lipnja. Što donosi - pogledajte ovdje.

Novi Zakon objavljen je 12. lipnja 2014. u Narodnim novinama, a na snagu je stupio osam dana kasnije. Koje novosti donosi?

Stres na radnom mjestu

Za razliku od prethodnog, novi Zakon nalaže poslodavcu obvezu reguliranja i smanjenja stresa na radnom mjestu. Poslodavcu se nameće obveza provođenja prevencije stresa na radnom mjestu.

Alkohol na radnom mjestu

Za razliku od prethodnog, novi Zakon dopušta, za radna mjesta sa smanjenim rizikom od ozljede, propisivanje dozvoljene razine alkohola u krvi. Koliko će ona iznositi odlučit će poslodavac unutar procjene rizika. Ovo se ne odnosi na mjesta s posebnim uvjetima rada.

Osim navedenog, novosti postoje u području ugovaranja poslova zaštite na radu sa trećim osobama, osposobljavanu radnika za rad na siguran način te se njime osniva Nacionalno vijeće za zaštitu na radu.

Što sve vrijedi i nakon stupanja ovog Zakona na snagu

Izrađene procjene opasnosti, ispitivanja strojeva i radnog okoliša, osposobljavanja za rad na siguran način vrijede dok ne nastupe uvjeti propisani prošlim Zakonom (istekne uvjerenje ili nastupe izvanredni uvjeti nakon kojih je potrebno ponovno ih izraditi). Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu vrijede i dalje, kao i osposobljavanja poslodavaca i njihovih ovlaštenika. Pravne osobe ovlaštene obavljanje pojedinih poslova iz zaštite na radu vrijede još godinu dana, nakon čega moraju ishoditi novo uvjerenje u skladu s ovim Zakonom.

Kompletni članak pročitajte na portalu zastitanaradu.com.hr.

Datum: 30. 06. 2014

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, Zakon o zaštiti na radu, novi zakon