28 travnja - Svjetski dan zaštite na radu

28 travnja - Svjetski dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada obilježava 28. travnja kao Svjetski dan zaštite na radu, s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu.

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada obilježava 28. travnja kao Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu, s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu. Tema ovogodišnjeg dana zaštite na radu je sigurnost radnika koji koriste kemikalije na radnom mjestu.

Kemikalije su nužne za održavanje modernog standarda te će se i dalje koristiti u proizvodnim procesima, bilo kao pesticidi u uzgoju usjeva, kao sastavni dio lijekova u farmaceutskoj industriji ili u kućanstvima kao sredstva za čišćenje. Potrebno je uložiti dodatni napor kako bi postigli odgovarajuću ravnotežu između ostvarenih beneficija i štetnih utjecaja na zaposlenike, radne procese, zajednicu i okoliš.

Kemikalije mogu teže narušiti zdravlje, prozročiti karcinome, predstavljati veliku opasnost od požara ili za okoliš. Mnoge nezgode koje se danas događaju rezultat su nepažnje pri rukovanjiu s kemikalijama. Dosad su načinjeni veliki pomaci u ovom području, a radnici koji rade s kemikalijama moraju raditi u sigurnoj okolini, biti upoznati s opasnostima, obučeni za rad s kemikalijama i odgovarajuće zaštićeni od njihovih štetnih utjecaja.

 

Povodom ovogodišnjeg dana zaštite na radu, Međunarodna organizacija rada uputila je poziv vlastima, poslodavcima, radnicima i njihovim udruženjima i pozvala ih na suradnju s ciljem razvoja odgovarajuće strategija za upravljanje štetnim aspektima kemikalija korištenim u radnim procesima. Strategija se mora istovremeno usredotočiti na utjecaje na zdravlje, sigurnost i okoliš pri korištenju kemikalija. Cilj je održati koristi koje ostvarujemo kroz upotrebu kemikalija, ali ujedno i minimalizirati izloženost radnika štetnim utjecajima kemikalija i emisiju kemikalija u okoliš.

Datum: 21. 04. 2014

Kategorije: opasne radne tvari

Ključne riječi: zaštita na radu, rad s kemikalijama, opasne radne tvari, svjetski dan zaštite na radu