Stranice s ključnom riječi: procjena rizika

Izrada procjene rizika
Modul Procjena rizika korisnicima omogućava izradu, praćenje i ažuriranje procjene rizika kako bi uvijek odgovarala stvarnom stanju.
Kategorije: zaštita na radu
Ključne riječi: procjena rizika, evidpro, zaštita na radu, izrada procjene rizika, obveze poslodavca

Objave s ključnom riječi: procjena rizika

Novi pravilnici iz zaštite na radu
U Narodnim novinama broj 112/14 objavljena su 4 nova pravilnika koja su na snagu stupila 2. listopada.
Kategorije: zaštita na radu
Ključne riječi: zaštita na radu, procjena rizika, ovlaštenja, osposobljavanja, rad na siguran način, pravilnik, zakon