EVIDPRO - vođenje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole / Izrada procjene rizika

Izrada procjene rizika

Procjena rizika temeljni je dokument zaštite na radu, a obveza izrade proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu. Iako spada pod zaštitu na radu, mnoge tvrtke koje zaštitu na radu vode same izradu procjene rizika povjerile su drugim, ovlaštenim, tvrtkama. Procjena rizika opsežan je dokument, no sada Evidpro omogućava korisnicima izradu procjene rizika po principu korak po korak kako bi se jednaka pažnja pridala svim radnim mjestima, a procjena bila u skladu s važećim Pravilnikom o izradi procjene rizika.

Princip izrade procjene rizika:

  • identificiranje i unos općih podatka o tvrtki
  • unos podatka prikupljenih tokom obilaska svih radnih mjesta unutar tvrtke
  • prema prikupljenim podacima o radnim mjestima korisnik popunjava obrasce i identificira potencijalne opasnosti i opasne događaje koji se mogu dogoditi
  • prema identificiranim opasnostima po sigurnost i zdravlje djelatnika na tom radnom mjestu korisnik procjenjuje razinu vjerojatnosti da se dogodi neki potencijalno opasan događaj te razinu štetnosti po zdravlje i sigurnost djelatnika ako dođe do tog događaja
  • prema procijenjenoj razini štetnosti i vjerojatnosti program kalkulira razinu rizika
  • ako rizik spada u neprihvatljive rizike korisnik mora definirati i unijeti plan mjera za smanjenje tih rizika - smanjenje potencijalnih štetnih posljedica ili elimiranje mogućnosti da dođe do ostvarenja opasne situacije
  • nakon analize svih radnih mjesta korisnik provodi analizu opasnosti za zajedničke prostore (hodnike, zajedničke prostore i prostorije i slično) gdje se mogu dogoditi razne nepredviđene opasne situacije (padovi, poskliznuća,...)
  • nakon identificiranja svih opasnosti korisnik radi jedinstveni plan mjera koje je potrebno provesti da bi se rizik uklonio ili smanjio na prihvatljivu razinu
  • u zadnjem koraku korisnik popunjava liste osobnih zaštitnih sredstava, mjesta rada s povećanim opasnostima, korištene radne opreme, korištenih kemikalija,...

Nakon pohrane, procjena rizika postaje dostupna u jednom kliku i može se ispisati, pohraniti ili izvesti za daljnju digitalnu pohranu. Korisnik nakon toga u slučaju promjena stanja unutar tvrtke može, brzo i vrlo jednostavno, mijenjati samo onaj dio vezan uz promjene koje su nastale (dodavanje ili brisanje radnog mjesta, promjena broja zaposlenika tvrtke i broja zaposlenih na nekom radnom mjestu i slično).


Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: procjena rizika, evidpro, zaštita na radu, izrada procjene rizika, obveze poslodavca