EVIDPRO - vođenje zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, sanitarne kontrole / Cjenik

Cjenik modula programa Evidpro

Svaki paket dolazi s mogućnošću vođenja evidencije o zaposlenicima i poslovnicama Vaše tvrtke. Broj unosa u program nije ograničen, kao ni broj korisnika - na Vama je da odredite hoćete li pristup dati svim zaposlenicima ili samo onima zaduženim za vođenje evidencija.

 


OSNOVNI PAKET

Evidpro osnovni paket uključuje zaštitu na radu, zaštitu od požara i svakodnevne obveze. Ovaj paket Vam omogućava:

 1. Vođenje zaštite na radu koje obuhvaća:
  • vođenje evidencija o svim osposobljavanjima iz zaštite na radu,
  • vođenje evidencija o ispitivanjima strojeva i uređaja s povećanim opasnostima,
  • vođenje evidencija o ispitivanjima električnih instalacija i gromobrana,
  • vođenje evidencija o ispitivanjima parametara radnog okoliša, buke, kemijskih štetnosti,
  • vođenje evidencija o ispitivanjima učinkovitosti ventilacije,
  • vođenje evidencija o ispitivanjima skladišnih regala,
  • vođenje evidencije o procjeni opasnosti i ostalim dokumentima iz zaštite na radu,
  • vođenje evidencije o vježbama evakuacije,
  • izrada i pregled dokumenata: prijava ozljede na radu, godišnjeg izvješća o ozljedama, obavijesti o ozljedama, uputnice za liječnički pregled i prijave gradilišta.
 2. Vođenje zaštite od požara obuhvaća vođenje evidencija za:
  • ispitivanja vatrogasnih aparata i hidranata,
  • ispitivanja sprinkler sustava,
  • ispitivanja plinodojave i vatrodojave,
  • ispitivanja protupožarne opreme,
  • ispitivanja EX opreme i EX prostora,
  • ispitivanja statičkog elektriciteta,
  • nadzor dokumentacije od strane EX agencijeOsim navedenog, uz zaštitu od požara dolazi i kalkulator vatrogasnih aparata koji će Vam omogućiti izračun potrebnog broja vatrogasnih aparata za Vaše radne prostore, ovisno o njihovoj površini i djelatnosti koja se u njima obavlja.
 3. Svakodnevne obveze obuhvaćaju vođenje računa o:
  • ugovorima o radu,
  • ugovorima o najmu,
  • ugovorima o pružanju usluga,
  • redovitom servisu službenih vozila,
  • tehničkom pregledu službenih vozila,
  • dostavi dokumentacije,
  • valjanosti energetskog certifikata.

Cijena ovog paketa je 595,00 eur (4.483,03 kn). 

 


Osnovni paket + modul ZAŠTITA OKOLIŠA

Ovaj paket obuhvaća sve pogodnosti osnovnog paketa (vođenje evidencije zaštite na radu, zaštite od požara i svakodnevnih obveza), a proširen je s modulom zaštita okoliša koji Vam omogućava vođenje evidencija za:

 • mjerenja emisija iz stacionarnih izvora
 • prijave Agenciji za zaštitu okoliša,
 • prijave u Registar onečišćivača okoliša,
 • predaje Plana gospodarenja otpadom,
 • predaje Očevidnika o opasnim kemikalijama,
 • predaje EHOS obrasca,
 • predaje godišnje bilance opasnog otpada i opasnih kemikalija,
 • postojeće ONTO obrasce (ONTO, ONTOBA, ONTOG i ONTOU),
 • izradu ONTO obrazaca (ONTO, ONTOBA, ONTOG i ONTOU).
 • izrada pratećeg lista za otpad (PLO)
 • izrada prijavnog lista za proizvođača/posjednika otpada (PL-PPO obrazac)
 • izrada prijavnog lista za skupljača/prijevnoznika otpada (PL-PSO obrazac)
 • izrada plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada (PGO-PO obrazac)

Cijena ovog paketa je 930,00 eur (7.007,09 kn).

 


Osnovni paket + modul SANITARNA KONTROLA

Uz sve pogodnosti osnovnog paketa (vođenje zaštite na radu, zaštite od požara i praćenje svakodnevnih obveza), dodatni modul sanitarna kontrola idealan je za ugostitelje i trgovce, a omogućava Vam vođenje evidencija o:

 • trajanju i isteku sanitarnih knjižica Vaših zaposlenika
 • potrebi ispitivanja i čišćenja kuhinjskih napa i ventilacije
 • uzorkovanju hrane
 • primjeni DDD mjera (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija)
 • valjanosti postojećih položenih tečaja higijenskih minimuma
 • valjanosti uvjerenja za rad s kemikalijama
 • evidencije svakodnevnih obveza zaposlenika

Cijena ovog paketa je 730,00 eur (5.500,19 kn).

 


PUNA LICENCA

Ovaj paket uključuje sve navedeno:

 • vođenje evidencija iz zaštite na radu,
 • vođenje evidencija iz zaštite od požara,
 • vođenje evidencija iz zaštite okoliša,
 • vođenje evidencija za sanitarnu kontrolu,
 • vođenje evidencija o svakodnevnim obvezama.

Cijena pune licence je 1060,00 eur (7.986,57 kn).


MODUL PROCJENA RIZIKA

Modul procjene rizika omogućava korisnicima izradu procjene rizika te evidentiranje svih promjena unutar tvrtke kako bi procjena rizika odgovarala stvarnom stanju. U ovom modulu korisnik jednostavno prolazi kroz sva radna mjesta, popunjava za njih relevantne podatke i radi analizu vjerojatnosti da se dogodi određeni štetni događaj i analizu posljedica koje bi nastale ako do tog događaja dođe. Procjenu rizika korisnik radi za svoje potrebe, odnosno za potrebe svoje tvrtke. Iz tog razloga korisnik može unijeti najviše jednu procjenu rizika koju može naknadno mijenjati neograničeno puta. Modul se može uzeti i samostalno ili kombinaciji s nekim drugim paketom.

U slučaju da trebate izraditi procjenu rizika za više od jedne tvrtke kontaktirajte nas.

Cijena modula Procjena rizika je 530,00 eur (3.993,29 kn), neovisno o paketu koji uzimate. 

 

Također je moguće je zakupiti samo dio modula (npr. samo zaštitu na radu) - za više informacija nas kontaktirajte.

 


Uz svaki paket možete ugovoriti mjesečno održavanje. Mjesečno održavanje pokriva sve eventualne poteškoće u radu programa, reinstalaciju programa i redovito obavještavanje o promjenama zakonskih propisa.

Cijena mjesečnog održavanja iznosi 30,00 eur (226,04 kn) po licenci.

U slučaju ugovaranja mjesečnog održavanja na cijene licence odobravamo dodatni popust od 25%. Za narudžbu 3 ili više licenci odobravamo i dodatni popust.

Za korisnike bez mjesečnog održavanja naplata usluga vrši se prema trenutno važećem cjeniku.

Cijena u eurima obračunata je po fiksnom tečaju od 7,53450 kn za 1 euro.


Kategorije: cjenik

Ključne riječi: cijena, cjenik, moduli, evidpro, vođenje evidencija